July 12, 2012

Para Sa Mga Tanga at Nagpapakatanga

Magselos ng naayon sa relationship status.
-Ramon Bautista. ftw.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...