August 03, 2010

wala kaming cable


Wala akong credit card o boyfriend pero ang pinakamasakit sa lahat, ay wala kaming CABLE sa bahay. walang SKY o ano.. ganyan kakuripot tatay ko.

thank god our place in Makati has one :) 

currently loving these shows :

 


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...