August 31, 2010

A Slice Of Love


Boy: pag tayo na, magkasama na nating haharapin ang mga problema.
Girl: Pero wala naman akong problema.
Boy: Kasi nga, hindi pa tayo. Wag kang excited.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...