July 21, 2010

Siguro hindi sigurado kasi sigurista ako

hindi tayo pero parang gusto kong maging tayo pero hindi ako sigurado kaya wag na muna siguro.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...