July 21, 2010

July 28 goodbye :((


Sa Miyerkules, matutugunan ng luha ko ang water crisis ng Maynila. Maghahanda na ako ng isang plastik ng tissue, isang malaking balde at vicks.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...